Zgodnie z art. 20 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222, ustanawiającym wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (rozporządzenie CACM) w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core (CCR Core), należy wdrożyć mechanizm łączenia rynków dnia następnego oparty na  rozpływach energii elektrycznej (Flow-Based Market Coupling – FBA).

W związku z tym, partnerzy zaangażowani w projekt Core Flow-Based Market Coupling sfinalizowali projekt wdrożeniowy struktury rynku opartego o metodę FBA. Uruchomienie Flow-Based Market Coupling w regione Core przewidywane jest na  czwarty kwartał 2020 roku.

Więcej