W dniu 8 sierpnia br. Polskie Sieci Energetyczne poinformowały, że łączna moc instalacji fotowoltaicznych w krajowym systemie elektroenergetycznym wynosi 882,6 MW (według stanu na 1 sierpnia br.).

Jak informuje operator w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego moc instalacji PV w KSE o wzrosła o 148,9%, a okresie lipiec -sierpień br. o 15,1%.