Obowiązki informacyjne dotyczą przedsiębiorców, którzy wygrali aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wytwórców, którzy otrzymali zaświadczenie uprawniające do korzystania z systemów tzw. taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) i dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium). Na stronie internetowej URE dostępne są zaktualizowane formularze.

Pierwszy termin sprawozdawczy mija 30 stycznia br. Ustawowe terminy odnoszące się do poszczególnych rodzajów sprawozdań zostały wskazane także w instrukcjach do formularzy.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o obowiązkach sprawozdawczych wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii związanych z uczestnictwem w aukcyjnym systemie wsparcia. Dodatkowe informacje oraz wzory formularzy znajdują się na stronie internetowej URE w zakładce poświęconej aukcjom OZE.

URE przypomina także o obowiązkach sprawozdawczych wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii związanych z uczestnictwem w systemach FIT/FIP. Dodatkowe informacje oraz wzory formularzy znajdują się na stronie internetowej URE w zakładce poświęconej Obowiązkom wytwórcy po uzyskaniu świadczenia.

Więcej