We wtorek opublikowano i przesłano do opiniowania i uzgodnień projekt nowelizacji tzw. specustawy przesyłowej. Nowelizacja ma za zadanie przyśpieszyć procedury, dzięki czemu czas potrzebny do uzyskania decyzji miałby wynosić pół roku.
Oprócz propozycji skrócenia czasu potrzebnego do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych, projekt modyfikacji specustawy mówi o przystosowaniu sieci do przesyłania energii elektrycznej z fam wiatrowych na morzu. Dodatkowo można tam znaleźć listę inwestycji, które miałyby zostać nią objęte, w tym m.in. podmorski kabel na Litwę oraz przepis, że specustawą zostaną objęte przebudowy, modernizacje etc. linii o napięciu 220 kV lub wyższym.
Opiniowanie i uzgodnienia będą trwały 14 dni.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw

Więcej