Rada Ministrów 19 grudnia br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu UD16).

8 stycznia br. projekt pod numerem druku 121 został skierowany do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, które odbędzie się dnia 15 stycznia o godz. 14:00.

Procedowana nowelizacja stanowi kontynuację procesu legislacyjnego o numerze wykazu UD507 prowadzonego w poprzedniej kadencji Sejmu.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu na stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W nowelizacji pojawią się kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, między innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej.

Komunikat Ministerstwa Rozwoju