Na Komitet ds. Europejskich skierowano projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej, który przeszedł uzgodnienia. W regulacjach zaproponowano, by wprowadzający do obrotu paliwa byli zobowiązani do osiągnięcia określonej na poszczególne lata oszczędności energii finalnej. Oprócz tego rozszerzono katalog przedsięwzięć objętych systemem świadectw efektywności energetycznej o wymianę lub modernizację pojazdów drogowych bądź kolejowych, czy też ograniczenie strat sieciowych przy dystrybucji paliw ciekłych. Dodano także modernizację lub naprawę urządzeń sieciowych w sieciach do przesyłania energii elektrycznej, ciepła bądź chłodu.

Więcej