Na stronach Rządowego Centrum Legislacj dzisiaj, tj. 26 stycznia 2021 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (numer wykazu UD162).

Przedmiotowy projekt przewiduje zniesienie tzw. obliga giełdowego dla energii elektrycznej, poprzez uchylenie art. 49a ustawy – Prawo energetyczne oraz uchylenie lub modyfikację przepisów nawiązujących do tego obowiązku. Dodatkowo, z uwagi na nawiązania do przedmiotowego obliga znajdujące się w art. 92 ust. 9 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 92 ust. 9) konieczna jest modyfikacja również  tego przepisu.

Zgodnie z dołączoną Oceną Skutków Regulacji, projekt przewiduje ponadto zwiększenie odpowiedzialności finansowej oraz karnej podmiotów dokonujących manipulacji na hurtowym rynku energii, prób takiej manipulacji lub wykorzystania informacji wewnętrznej dotyczącej produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym. Co więcej, projekt ma na celu zapewnienie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki odpowiednich narzędzi do zapobiegania nadużyciom i próbom nadużyć na rynku energii elektrycznej.

Zgodnie z pismem kierującym przedmiotowy projekt do konsultacji, uwagi można składać w terminie 30 dni od publikacji.

Projekt na RCL