Wiceminister Kornecka oznajmiła, że projekt tzw. ustawy odległościowej jest gotowy i czeka na wpis do wykazu prac Rady Ministrów. Oprócz tego poinformowała, że projekt był konsultowany ze środowiskami zainteresowanymi inwestycjami w energetykę wiatrową na lądzie oraz ze wszystkimi uczestniczącymi w tym procesie podmiotami, czyli Urzędem Dozoru Technicznego oraz Urzędem Regulacji Energetyki. URE będzie wydawało decyzje koncesyjne, a UDT ma zadbać o bezpieczeństwo.

Według wiceminister projekt, po przyjęciu przez Radę Ministrów, trafi do konsultacji międzyresortowych, a następnie – prawdopodobnie w II kwartale 2021 r. – do parlamentu.

Więcej