Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Więcej