Projekt ustawy o realizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych przyjęty przez Radę Ministrów

  • Reading time:1 mins read

Rada Ministrów w dniu 18 kwietnia 2023 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, nowe przepisy mają przede wszystkim przyspieszyć inwestycje operatorów w sieci o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym. Według proponowanych regulacji szacowany czas potrzebny na uzyskanie decyzji dotyczącej prawa do zajęcia gruntu lub przeprowadzenia odpowiednich czynności na gruntach pod inwestycje sieciowe może skrócić się z ponad 12 miesięcy do około 6 miesięcy.

Więcej

Projekt ustawy na stronach Rządowego Centrum Legislacji