Opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Zgodnie z treścią art. 3 podmioty zajmujące się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej mogą znaleźć się w wykazie przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo- obronnym a tym samym podlegać obowiązkom określonym m.in. w art. 10 tej ustawy.

Zakładka projektu na stronie Rządowego Centrum Legislacji