Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 21 czerwca 2021 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r.

W projekcie zaproponowano przyjęcie takiej samej wielkości udziału, jak w roku 2021, tzn. 19,5% dla tzw. „zielonych certyfikatów” i 0,5% dla tzw. „błękitnych certyfikatów”.

Jednocześnie, jak wynika z opublikowanego uzasadnienia, w związku z zakończeniem w roku 2021 partycypacji w systemie świadectw pochodzenia kolejnej części podmiotów (zakończenie 15-letniego okresu wsparcia) oraz z uwagi na migrację istniejących instalacji do innych systemów wsparcia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewiduje dalszy spadek nadpodaży na rynku zielonych certyfikatów. W związku z powyższym, w przypadku analogicznego rozporządzenia wyznaczającego wielkość obowiązku na kolejny rok lub lata kalendarzowe, należy brać pod uwagę możliwość wprowadzenia stosownej korekty uwzględniającej zachodzące zmiany i stopniowe zmniejszanie poziomu obowiązku.

Konsultacje publiczne projektu kończą się w dniu 1 lipca br.

Projekt rozporządzenia