Dzisiaj, tj. 6 maja 2021 r. do ponownych konsultacji i uzgodnień skierowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym.

Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia publikacji zaktualizowanego projektu rozporządzenia.

Więcej