Projekt rozporządzenia ws. limitu ceny na RCL

  • Reading time:1 mins read

Dzisiaj, tj. dnia 7 listopada 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania limitu ceny. Podstawę do wydania przedmiotowego rozporządzenia stanowi ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych, a termin na przekazywanie uwag kończy się w dniu jutrzejszym.

Projekt rozporządzenia na RCL