W dniu 4 listopada 2022 r., w Dzienniku Ustawy opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje. Rozporządzenie weszło w życie dzień po publikacji.

Zgodnie z rozporządzeniem, cena referencyjna dla instalacji:

– o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie, wynosi 340 zł/MWh (w projekcie było 320 zł/MWh);

– o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie, wynosi 295 zł za MWh (w projekcie było 270 zł/MWh);

– o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 375 zł/MWh(w projekcie było 340 zł/MWh);

– o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 355 zł/MWh (w projekcie było 320 zł/MWh);