Dnia 4 maja w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r.

Nie wprowadzono modyfikacji w zakresie ceny referencyjnej dla instalacji wykorzystujących energię wiatru i promieniowania słonecznego, w stosunku do poprzednio procedowanego projektu rozporządzenia.

Cena referencyjna w przypadku instalacji:

  • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie, wynosi 320 zł/MWh (bez zmiany w stosunku do roku 2019);
  • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie, wynosi 250 zł/MWh (cena w 2019 r. wynosiła 285 zł/MWh);
  • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 360 zł/MWh (cena w 2019 r. wynosiła 385 zł/MWh);
  • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 340 zł/MWh (cena w 2019 r. wynosiła 365 zł/MWh);

Rozporządzenie w Dzienniku Ustaw