Ministerstwo Energii rozpoczęło konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. (numer wykazu RCL RD567).

Zgodnie z projektem, wsparcie przewidziano dla:

 • Nowych instalacji poniżej 1 MW wykorzystujących energię wiatru i promieniowania słonecznego: 7 350 000 MWh, 2 829 750 000 zł.
 • Nowych instalacji powyżej 1 MW wykorzystujących energię wiatru i promieniowania słonecznego: 14 700 000 MWh, 5 365 500 000 zł.
 • Nowych instalacji poniżej 1 MW wykorzystujących biogaz inny niż rolniczy, i biomasę, układach hybrydowych, instalacjach termicznego przekształcania odpadów, dedykowanych instalacjach spalania wielopaliwowego: 375 000 MWh, 166 875 000 zł.
 • Nowych instalacji powyżej 1 MW wykorzystujących biogaz inny niż rolniczy i biomasę, układach hybrydowych, instalacjach termicznego przekształcania odpadów, dedykowanych instalacjach spalania wielopaliwowego: 10 950 000 MWh, 5 182 500 000 zł.
 • Nowych instalacji poniżej 1 MW wykorzystujących hydroenergię, biopłyny, energię geotermalną oraz energię wiatru na morzu: 540 000 MWh, 270 000 000 zł.
 • Nowych instalacji powyżej 1 MW wykorzystujących biopłyny, hydroenergię, energię geotermalną oraz energię wiatru na morzu: 1 080 000 MWh, 518 400 000 zł.
 • Nowych instalacji powyżej 1 MW wykorzystujących biogaz rolniczy i biogaz rolniczy z wysokosprawnej kogeneracji: 1 800 000 MWh, 1 152 000 000 zł.
 • Istniejących instalacji powyżej 1 MW wykorzystujących biogaz inny niż rolniczy i biomasę, układach hybrydowych, instalacjach termicznego przekształcania odpadów, dedykowanych instalacjach spalania wielopaliwowego: 21 000 000 MWh, 9 870 000 000 zł.

Zgodnie z uzasadnieniem dołączonym do projektu, w 2020 r. planowana jest sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych instalacjach, dzięki której planowane jest powstanie instalacji wykorzystujących:

 • energię promieniowania słonecznego (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 1000 MW,
 • energię promieniowania słonecznego (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 500 MW,
 • hydroenergię (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 20 MW,
 • hydroenergię (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 10 MW,
 • biogaz rolniczy (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – 20 MW,
 • biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW) – łącznie 10 MW,
 • biomasę, w dedykowanej instalacji spalania biomasy (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) – 100 MW

Ponadto, planowana jest również sprzedaż wolumenu energii elektrycznej wytworzonej w istniejących dedykowanych instalacjach spalania biomasy, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW – 300 MW.

Z informacji Stowarzyszenia wynika, że przedmiotowy projekt będzie podlegał weryfikacji po zapoznaniu się z wynikami tegorocznych aukcji.

Uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 18 października br.