15 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej. Tego samego dnia projekt został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 29 maja.

W ramach konsultacji do projektu rozporządzenia złożono liczne uwagi, dotyczące m.in. wydłużenia terminów wejścia w życie przepisów do 6 a nawet 9 miesięcy. Powyższe spółki energetyczne uzasadniają koniecznością dostosowania systemów zbieranie danych i ich przekazywania.

Zgodnie z propozycją projektu, bilansowanie wyprodukowanej i pobranej energii ma być godzinowe, co jest zgodne z ustawą OZE. Wszyscy operatorzy sieci wskazali jednak, że powinny to być rozliczenia 15-minutowe. Zgodnie z przedstawioną przez OSD argumentacją, powyższe uzasadnione jest trwającymi pracami nad zmianami w prawie energetycznym, mającymi na celu odejście od danych godzinowych na rzecz danych 15-minutowych.

Więcej na wysokienapiecie.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej