Projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne przyjęty przez Radę Ministrów

  • Reading time:1 mins read

Rada Ministrów w dniu 18 kwietnia 2023 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie UC 74), przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Sam projekt ustawy w najnowszej wersji nie został jeszcze opublikowany. Nastąpi to w najbliższym czasie w zakładce projekty wniesione do Sejmu na stronach KPRM oraz wniesione projekty na stronach Sejmu.

Projekt ustawy zawiera regulacje dotyczące między innymi linii bezpośredniej, magazynów energii, rekompensat z tytułu ograniczeń wytwarzania energii w instalacjach OZE, umożliwienia od 2026 roku odbiorcom energii  zmiany sprzedawcy energii w ciągu 24 godzin, zawierania umów z cenami dynamicznymi, społeczności energetycznych, agregatorów oraz usług DSR.

Więcej