Jak informuje Gazeta Prawna, projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2018 r. poz. 966 wraz ze zmianami) przewiduje dodatkową premię dla spółdzielni, wspólnot, TBS-ów lub gmin, które zamierzają ocieplić budynek i wziąć na ten cel kredyt wspierany przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów.

W przypadku termomodernizacji budynków, gminy, spółdzielnie, wspólnoty i Towarzystwa Budownictwa Społecznego będą mogły otrzymać premię na spłatę kredytu w wysokości 16% kosztów inwestycji. Jeżeli wraz z dociepleniem zainstalują panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe lub rozwiązania hybrydowe o maksymalnej mocy co najmniej 6 kW, premia wyniesie 21% kosztów termomodernizacji i zakupu oraz instalacji OZE.

Z podobnego wsparcia będą mogły skorzystać osoby fizyczne, które przy wraz z ociepleniem domu jednorodzinnym zainstalują mikroinstalację OZE o mocy maksymalnej co najmniej 1 kW.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów dostępny na RCL

Więcej