Dzisiaj, tj. dnia 4 sierpnia br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu UD 107).

Projekt przewiduje następujące zmiany:

 1. ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji,
 2. potwierdzenie na poziomie ustawy dotychczasowej praktyki dotyczącej sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE,
 3. przedłużenie maksymalnego okresu:
  • obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego;
  • obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim;
  • obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP;
  • obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego

  – do dnia 30 czerwca 2045 r.,

 4. określenie długoterminowego harmonogramu udzielania wytwórcom OZE wsparcia obejmującego jako punkt odniesienia cztery kolejne lata,
 5. Zmiany doprecyzowujące przepisy wprowadzone do ustawy OZE w ramach tarczy antykryzysowej.

Uwagi w ramach konsultacji publicznych można zgłaszać do 25 sierpnia br.