Z powodu zgłoszenia w środę 19 maja w Sejmie w II czytaniu poprawek, projekt nowelizacji ustawy o OZE, który m.in. zmienia definicję małej instalacji i przewiduje wydłużenie systemów wsparcia OZE, wraca do komisji energii, klimatu i aktywów. Poprawki zgłosiły Lewica i PSL.

Poprawki Lewicy dotyczą m.in. zmian w definicjach spółdzielni energetycznej. Lewica postuluje, żeby spółdzielnie mogły powstawać w gminach bez względu na ich charakter. W innej poprawce proponuje się, aby obniżyć z 70 proc. do 50 proc. cześć produkowanej przez spółdzielnię energii, którą musi zużywać na własne potrzeby.

PSL zgłosił z kolei poprawki zakładające zwiększenie z 50 kW do 150 kW górnego limitu mocy instalacji prosumenckiej oraz ustalenie tzw. opustu dla prosumentów na poziomie 0,9.

W I czytaniu zmieniono definicję instalacji hybrydowej OZE, wprowadzając wymaganie, by co najmniej 5 proc. energii elektrycznej wprowadzanej w okresie roku do sieci przez źródło hybrydowe musiało pochodzić z magazynu energii. Niespełnienie tego wymogu przez źródło, które wygrało aukcję, będzie skutkowało koniecznością zwrotu pomocy publicznej udzielonej w danym roku.

Więcej