HYDROGIN to polski projekt dwukierunkowej instalacji do wytwarzania wodoru. Umożliwia ona produkcję wodoru z pary wygenerowanej z elektrowni, elektrociepłowni lub energii z OZE. Obecnie trwają testy pilotażowego układu power-to-X zintegrowanego z elektrociepłownią.

Taka instalacja może być kluczowym elementem systemów magazynowania energii. Ma ona wpływ na efektywność OZE i zwiększenie elastyczności pracy elektrowni. Na dodatek, w myśl koncepcji sector coupling, integruje system elektroenergetyczny z systemem gazowym. Dzieje się tak dzięki wytwarzaniu paliw syntetycznych z wykorzystaniem nadmiarowej energii elektrycznej z OZE. Rozwiązanie to znacznie zwiększa bezpieczeństwo systemu energetycznego.

Instalacja rozpocznie pracę pod koniec 2021 roku.

Więcej