Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie w programie LIFE dla polskich projektów, z których zostaną sfinansowane m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii. Zgodnie z informacją przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początku kwietnia br. do polskich wnioskodawców wpłynęły ostatnie pisma od Europejskiej Agencji ds. Małych i Średnich Przedsięwzięć Komisji Europejskiej, informujące o wynikach oceny wniosków LIFE, złożonych w ramach naboru prowadzonego w 2019 roku w podprogramie Środowisko i Klimat. Sześciu polskim wnioskodawcom przyznano rekordowe dofinansowanie ze środków KE, które wynosi blisko 28 mln euro, przy łącznym budżecie projektów ponad 46 mln euro.

Najwyższe dofinansowanie w wysokości 10,85 mln euro na projekt warty 18,08 mln euro otrzymało województwo małopolskie. Dzięki środkom z programu LIFE Małopolska będzie miała szansę na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, a jej mieszkańcy będą mogli w większym stopniu korzystać z odnawialnych źródeł energii. Głównym celem projektu będzie wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii (RAPCE), wspierającego niskoemisyjną transformację regionu i mobilizującego publiczne oraz prywatne fundusze w tym obszarze. Projekt ma również promować i wzmacniać synergię między polityką dotyczącą czystego powietrza i polityką klimatyczną oraz zachęcać do inwestycji, które jednocześnie przyczyniają się do realizacji celów obu polityk.

Dofinansowanie w wysokości 1,63 mln euro na projekt warty 3,01 mln euro otrzyma województwo opolskie, które zgłosiło projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w lokalnych jednostkach samorządowych woj. opolskiego”.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych otrzyma 1,04 mln euro na wyceniony na 2,08 mln euro projekt „Promocja i wdrażanie programu weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej (ETV) dobrowolnego programu oceny technologii środowiskowych UE”.

Z kolei Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy otrzyma 0,73 mln euro na warty 1,34 mln euro projekt „Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (UE ETS)  na zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r.”.

NFOŚiGW – wyniki naboru do Programu LIFE