Moody’s prognozuje, że hurtowe ceny energii elektrycznej w Polsce będą się poruszały w przedziale 220-260 zł/MWh. Zdaniem ekspertów agencji ratingowej, ceny te będą utrzymywały się wokół tych poziomów do 2023 roku. Wcześniejsza prognoza Moody’s dotycząca cen hurtowych energii elektrycznej w Polsce mówiła o 240-280 zł/MWh. Moody’s spodziewa się, że do 2025 roku struktura wytwarzania energii w Polsce nie ulegnie większej zmianie. Pierwszych 5 GW z morskich farm wiatrowych analitycy spodziewają się na przełomie lat 2025/2026, o ile do tego czasu powstanie wymagana infrastruktura.

Więcej