Prezydent podpisał  Ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3522), w której oprócz regulacji zaostrzających system kontroli sprzedaży kotłów na paliwa stałe, uwzględniono także m.in. przepisy zmniejszające podatek VAT na przydomowe mikroinstalacje OZE oraz wyjaśniono kwestię opodatkowania dotacji przyznawanych na odnawialne źródła energii np. w programie Mój Prąd.

Po wejściu w życie właściwych przepisów, właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni do 300 m2 będą mogli wykonać instalację PV czy pomp ciepła opodatkowaną 8 proc. stawką VAT, zamiast obowiązującej dotychczas 23 proc. – już nie tylko na domowym dachu, ale także w dowolnym miejscu na terenie swoich posesji, o ile ta instalacja będzie funkcjonalnie związana z domem jednorodzinnym.

Więcej na gramwzielone.pl