Prezydent podpisał nowelizację ustawy o bezpieczeństwie morskim

  • Reading time:1 mins read

Kancelaria Prezydenta opublikowała komunikat, zgodnie z którym Prezydent w dniu 20 lipca 2022 r podpisał Ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Zasadniczym celem nowelizacji jest wprowadzenie systemu certyfikacji i czynności nadzorczych dotyczących procesu realizacji inwestycji sektora morskiej energetyki wiatrowych.

Wprowadzane są trzy rodzaje certyfikatów:

1) certyfikat zgodności projektowej – potwierdzający zgodność projektu budowlanego z normami technicznymi określającymi wymagania, jakie musi spełniać farma wiatrowa i zespół urządzeń;

2) certyfikat dopuszczenia do eksploatacji – potwierdzający zgodność procesu budowy z projektem budowlanym oraz certyfikatem zgodności projektowej;

3) certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji – potwierdzający kompletność i poprawność dokumentacji w zakresie należytego utrzymania i serwisowania morskiej farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń.