25 maja 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaakceptował „Plan Rozwoju PKP Energetyka S.A. na lata 2021–2025”. Jest to dokument określający zamierzenia inwestycyjne spółki. Zawarto w nim kierunki rozwoju w zakresie przyłączania nowych odbiorców, inwestycji w obecną infrastrukturę oraz wdrażania systemów IT i technologii operacyjnych. Na inwestycje w infrastrukturę do zasilania trakcji kolejowej zostanie przeznaczone 4,4 mld zł. Nowoczesne urządzenia dostarczające energię zapewnią więcej mocy dla szybciej i częściej jeżdżących pociągów.

Priorytetem PKP Energetyka jest tzw. Program Modernizacji Układów Zasilania (MUZa). Do 2025 r. na jego realizację oraz przyłączenia nowych klientów spółka przeznaczy niemal 3,65 mld zł, czyli ok. 84% całości środków przewidzianych w Planie Rozwoju na inwestycje infrastrukturalne. Prawie 420 mln zł (ok. 9% środków) zostanie wykorzystane do sfinansowania projektów modernizacji sieci dystrybucyjnej, natomiast ok. 300 mln zł (niemal 7% całej puli) – na inne inwestycje.

Uzgodniony Plan Rozwoju jest też istotny pod względem ekologicznym. Realizacja Planu zwiększy możliwości przyłączania OZE do sieci dystrybucyjnej spółki. W projektach przewidziano także budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb własnych spółki.

Więcej