W dniach 10–14 grudnia trwała druga w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP) za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW). Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią w tej aukcji wynosiła 14,3 TWh, zaś maksymalna – ponad 2,7 mld zł.

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji premią kogeneracyjną objęto blisko 2,4 TWh energii elektrycznej, co stanowi ok. 17% możliwego do wsparcia wolumenu. Wartość premii wskazana w ofertach wyniosła ok. 130 mln zł, natomiast wartość premii skorygowanej o pomoc inwestycyjną uzyskaną na budowę jednostki (premii do wypłaty) – ok. 95 mln zł (3,5% możliwego do uzyskania wsparcia). Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ponad 21 MW. Premia dla tych jednostek będzie wypłacana w latach 2022–2038.

W aukcji złożono sześć ofert, z czego pięć było zwycięskich. W aukcji zadziałała reguła „wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Więcej