Jak poinformował prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Rafał Gawin – w URE powstał specjalny zespół, który za zadanie ma wypracowanie modelu polityki regulacyjnej na wiele lat, umożliwiającej stabilny rozwój infrastruktury sieciowej, który nadąży za potrzebami transformacji energetycznej.

W czasie debaty 30. Forum Ekonomicznego odbywającego się w Karpaczu prezes URE zwrócił uwagę na problemy sieciowe jakie już dziś powoduje dynamiczny rozwój m.in. energetyki odnawialnej, wymuszający tym samym inwestycje infrastrukturalne.

Rafał Gawin zauważył jak istotne jest, aby infrastruktura sieciowa dorównała tempem rozwoju źródłom odnawialnym, stąd konieczne jest utworzenie rozwiązań regulacyjnych sprzyjających odpowiedniej rozbudowie infrastruktury, która będzie nadążała za transformacją i rozwojem technologii. Prezes oświadczył, że URE już pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które obowiązywałyby przez wiele lat, aby  zagwarantować firmom energetycznym stabilność inwestowania w rozwój sieci.

Model, nad którym pracuje powołany zespół, jak zaznaczył prezes URE, powinien odpowiadać potrzebom inwestycyjnym, zapewniając możliwość finansowania inwestycji, w ten sposób, by inwestycje nie były finansowane wyłącznie przez odbiorców.

Prezes Gawin podkreślił również jak istotna jest stabilizacja polityki regulacyjnej po stronie przedsiębiorstw energetycznych, żeby realizować trwający proces inwestycyjny w energetyce. Zaznaczył, że głównym celem zespołu jest wypracowanie modelu regulacyjnego, który umożliwi zwrot kapitału oraz znajdzie sposób finansowania inwestycji głównie z udziałem środków zewnętrznych, zwłaszcza unijnych, ponieważ one mogą zapewnić akceptowalną społecznie realizację inwestycji w dłuższym czasie. Zdaniem prezesa sektor sieciowy najbardziej potrzebuje takich rozwiązań, zaś wiodącą rolę w sektorze wytwarzania energii powinny spełniać mechanizmy rynkowe.

Więcej