W drugiej w tym roku turze aukcji łącznie na sprzedaż trafi ok. 18,5 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości ok. 8,6 mld zł. W nadchodzących aukcjach koszykiem o największej wartości (ponad 5 mld) i jednocześnie największym wolumenie energii przeznaczonej do sprzedaży będzie koszyk dla dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych. Tylko ta jedna aukcja konsumuje prawie 59 proc. wartości całej energii przeznaczonej do sprzedaży w grudniowej turze.

Grudniowe aukcje zostaną przeprowadzone zgodnie z ustalonym przez Prezesa URE i zatwierdzonym przez Ministra Klimatu Regulaminem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE.

Na początku listopada URE opublikuje nową Instrukcję użytkowania Internetowej Platformy Aukcyjnej – zostanie ona dostosowana do wchodzących w życie regulacji wprowadzonych nowelizacją ustawy o OZE.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki