Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, powołując się na dane Agencji Rynku Energii przekazał, że na koniec grudnia 2020 r. łączna moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wyniosła 3,96 GW, a całkowita moc OZE w naszym kraju osiągnęła w tym czasie poziom 12,49 GW. Rok wcześniej moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wyniosła 1,3 GW, co daje niemal 2,7 GW przyrostu w ciągu dwunastu miesięcy. Taki wzrost zainstalowanych mocy w polskiej fotowoltaice to znaczna zasługa inwestycji realizowanych w segmencie mikroinstalacji prosumenckich, które w 2020 r. były napędzane przez dotacje z rządowego programu Mój Prąd.

Dane na temat zainstalowanych mocy w krajowej fotowotlaice przekazuje PSE, czyli operator krajowego systemu elektroenergetycznego. Z ich ostatniego raportu wynika, że na koniec listopada 2020 r. łączna moc PV w naszym kraju wynosiła 3661,7 MW, co daje wzrost o 241,32 MW w porównaniu do początku tego miesiąca. W październiku natomiast PSE odnotowało najwyższy w historii polskiego rynku fotowoltaicznego wzrost zainstalowanych mocy PV, który wyniósł aż 737,68 MW. W pierwszych 11 miesiącach 2020 roku moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wzrosła w sumie o 2362,1 MW.

Według stowarzyszenia SolarPower Europe większe moce w fotowoltaice w 2020 roku w Unii Europejskiej mieli uruchomić Niemcy (4,8 GW), a porównywalne – Holendrzy (2,8 GW) i Hiszpanie (2,6 GW).

Więcej