Jak podano w zarządzeniu, Minister Klimatu zdecydował powołać zespół do spraw rozwoju technologii wychwytu, składowania i wykorzystania dwutlenku węgla, w którego skład wejdą przedstawiciele resortu klimatu, aktywów państwowych, rozwoju i technologii, a także przedstawiciele PGE GiEK, ENEA, PKN Orlen, PGNiG, Tauron. Do zadań wspomnianego zespołu należeć będzie m.in:

> realizacja prac wynikających z umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, zwłaszcza w zakresie zminimalizowania negatywnych skutków gospodarczych oraz wzmocnienia bilansu systemu energetycznego;
> opracowanie analizy oraz weryfikacja wyników przeprowadzanych wcześniej działań związanych ze źródłami CO2 w Polsce, uwzględniając jednostki wytwórcze centralnie dysponowane, zasilane przez paliwa kopalniane takie jak gaz ziemny, węgiel kamienny i węgiel brunatny, dla których zrozumiała byłaby budowa instalacji wychwytu CO2;
> przeprowadzenie analizy oraz weryfikacji potencjalnych lokalizacji składowania CO2 na terenie Polski;
> opracowanie analizy obejmującej możliwe modele finansowania wstępnych studiów wykonalności instalacji technologii CCS/U albo weryfikacja wykonanych już projektów tego rodzaju;
> opracowanie analizy, której celem byłoby ustalenie trybu prac i proponowanego podmiotu odpowiedzialnego za wybór tras oraz wykonanie rurociągów transportowych CO2, wraz z towarzyszącą infrastrukturą przesyłową.

Więcej