Segolene Royal, minister środowiska i energii we Francji zapowiedziała, że do 2023 roku trzykrotnie powiększy się potencjał fotowoltaiki i osiągnie poziom 20 GW. Minister ogłosiła także zorganizowanie szeregu nowych aukcji dla fotowoltaiki.

Zgodnie z zapowiedzią ministerstwa francuski rząd co roku udostępniać będzie potencjał 1 GW dla dużych, naziemnych elektrowni fotowoltaicznych. 450 MW rocznie udostępnione będzie dla fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami, tzw. BIPV (building integrated photovoltaics). Rząd przewidział także 50 MW na instalacje PV z magazynami energii na terytoriach zamorskich.