Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk sejmowy nr 3821) został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury.
Projekt zgodnie z uzasadnieniem dotyczy ochrony praw nabytych obywateli i rozróżnia sytuację podmiotów planujących lokalizację zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, od tych które będą lokalizowane i budowane w przyszłości.
Termin posiedzenia Komisji Infrastruktury nie jest jeszcze znany.