Sejmowa komisja energii, klimatu i aktywów powołała we wtorek specjalną podkomisję, która zajmie się poselskim projektem zmiany ustawy o OZE, wprowadzającym m.in. instytucje prosumentów zbiorowych i wirtualnych.
Projekt, zgłoszony przez grupę posłów Zjednoczonej Prawicy, obok zdefiniowania prosumentów zbiorowego i wirtualnego zakłada zmianę modelu rozliczeń prosumentów oraz obciążenie ich częściowo opłatami za dystrybucję energii. Utrzymuje jednocześnie prawa nabyte obecnych prosumentów.
Zgodnie z projektem, nowy model rozliczania prosumentów przewiduje ujęcie jeden do jednego, czyli możliwość odbioru z sieci takiej samej ilości energii, jaką się do niej wprowadziło. Dziś stosunek ten wynosi 0,7 lub 0,8, w zależności od wielkości instalacji. Prosumenci nie płacą jednak opłat dystrybucyjnych.Projekt zakłada, że prosument płaciłby opłatę dystrybucyjną za energię oddawaną do, ale z 15 proc. rabatem. Dodatkowo energia ta byłaby zwolniona z akcyzy, oraz opłat OZE i kogeneracyjnej.

Projekt zawiera też przepisy umożliwiające utworzenie prosumenta zbiorowego i budowę instalacji OZE w budynkach wielorodzinnych. Ilość energii zużywanej na własne potrzeby byłaby wyliczana przez operatora systemu dystrybucyjnego we wskazany w projekcie sposób.