Polskie Sieci Elektroenergetyczne w analizie na temat importu energii elektrycznej do naszego kraju wskazują, że do tej pory generacja ze źródeł odnawialnych nie przełożyła się na szczególne zwiększenie liczby odstawień i uruchomień konwencjonalnych elektrowni. Podkreślają jednak, że potrzeby systemu w tym zakresie będą wzrastać wraz z rosnącym znaczeniem źródeł zależnych od pogody.
Według PSE, chociaż historycznie to Polska była eksporterem energii elektrycznej, to aktualnie jest importerem. Głównym powodem tego ma być wzrost kosztów emisji CO2, przez który podnoszą się koszty wytwarzania z elektrowni węglowych. Jak oceniają Polskie Sieci Elektroenergetyczne w 2020 roku handlowy import energii netto do Polski może wynieść ok. 13 TWh. Podkreślają również rosnący udział importowanej energii, ale zaznaczają, że nie jest to jedyny istotny czynnik, który wpływa na pracę krajowych, konwencjonalnych elektrowni termalnych.

Więcej