Polenergia opublikowała komunikat prasowy, w którym przedstawiła swoje wyniki finansowe za 1 półrocze 2016 roku. Z raportu wynika również, że Spółka dysponuje portfelem blisko 270 MW farm wiatrowych gotowych do udziału w pierwszej aukcji dla OZE, oraz 30 MW z biomasy przygotowanych do udziału w aukcjach hybrydowych.

W chwili obecnej Polenergia ma w swoim portfelu projekty farm wiatrowych na lądzie o łącznej mocy około 270 MW będące w końcowej fazie dewelopmentu, które posiadają pozwolenie na budowę. Trwają także prace nad przygotowaniem tych projektów do udziału w procesie aukcyjnym. Dla portfela projektów o mocy około 400 MW, w związku z wejściem w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, została podjęta decyzja o spowolnieniu procesu rozwoju. W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości dokończenia tych projektów i uzyskania pozwolenia na budowę.

Polenergia rozwija projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Jako pierwsza w Polsce uzyskała decyzję środowiskową dla projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III. Polenergia liczy na uzyskanie drugiej decyzji (dla farmy Bałtyk Środkowy II) jeszcze w tym roku. Urochomenie pierwszych 600 MW planowane jest do 2022 roku, pozostałych 600 MW do roku 2026.

Komunikat prasowy znajdziesz tutaj.