Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 2020 roku 14 030 959 MWh, co oznacza wzrost o 61,2 proc. w stosunku do stycznia roku 2019. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 95,3 proc. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w styczniu 2 006 551 MWh. Wolumen zmalał zatem r/r o 16,8 proc. Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w styczniu o 124,7 proc. r/r, osiągając wolumen 48 729 toe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE zmalał w styczniu o 13,2 proc. r/r, do wolumenu 1 340 825 MWh. Średnia ważona cena wyniosła 0,92 zł/MWh, co stanowi spadek o 0,05 zł/MWh w stosunku do grudnia 2019 r.

Na koniec stycznia br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 77 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 31 stycznia 2020 r. członkami rejestru były 3892 podmioty.
Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 639 podmiotów.

Komunikat TGE