Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w sierpniu 2 095 492 MWh, co stanowi wzrost r/r o 35,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 141,76 zł/MWh i oznacza to wzrost o 13,85 zł/MWh względem lipca bieżącego roku.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu 2020 roku 15 153 317 MWh, co oznacza spadek o 28,6 proc. w stosunku do sierpnia 2019 roku. Wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego w sierpniu wyniósł 222 123 MWh i jest to drugi najlepszy wynik miesięczny w historii notowań na RDB. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w sierpniu na poziomie 233,95 zł/MWh i jest to wzrost o 11,95 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 698 993 MWh, co stanowi spadek o 20,9 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła 1,49 zł/MWh i jest to wzrost o 0,03 zł/MWh w stosunku do lipca.

Więcej