Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 2020 roku 23 183 082 MWh, co oznacza wzrost o 41,1 proc. w stosunku do lutego roku 2019. Jest to najwyższy łączny wolumen obrotu, jaki kiedykolwiek miał miejsce na rynku energii elektrycznej TGE w miesiącu lutym. Jest to zarazem więcej niż w rekordowym do tej pory miesiącu pierwszej połowy roku – marcu 2018 r. (20 457 571 MWh). Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 47,6 proc. r/r, do wolumenu 20 351 386 MWh. Tym samym, po raz pierwszy w historii rynku terminowego TGE nastąpiło przekroczenie 20 TWh obrotu miesięcznego energią elektryczną w pierwszej połowie roku. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 7,1 proc., do poziomu 2 831 696 MWh. Obrót na Rynku Dnia Następnego wyniósł 2 759 556 MWh (wzrost r/r o 4,5 proc.), zaś na Rynku Dnia Bieżącego 72 140 MWh (22-krotny wzrost r/r).

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w lutym 2 400 864 MWh.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 624 211 MWh.

Na koniec lutego br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 77 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 29 lutego 2020 r. członkami rejestru było 3901 podmiotów. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 650 podmiotów.

Raport TGE luty 2020

Więcej informacji: cire.pl