Minister Klimatu i Środowiska 30 marca 2021 r. podpisał rozporządzenie ws. ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda. Cena ta została określona na poziomie 319,6 zł/MWh. Pierwotnie w projekcie rozporządzenia przyjęto wartość 301,5 zł/MWh.

Jak wynika z uzasadnienia, zaproponowana w rozporządzeniu cena uwzględnia koszty inwestycyjne i operacyjne dla morskiej farmy wiatrowej oddalonej od brzegu o 55 km. Ponadto, uwzględnia zastosowanie cen stałych za 2021 r., wyższych kosztów bilansowania, opłaty za przedłużenie pozwolenia lokalizacyjnego (PSZW) oraz podatku od nieruchomości od infrastruktury lądowej.

Komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Rozporządzenie na RCL