Przedstawiciele administracji rządowej, a także sektora biogazu i biometanu podpisali Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju potencjału produkcji biogazu i biometanu. Dokument ten, poprzez zapewnienie skoordynowanych działań na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce, ma stanowić stałą platformę współpracy zaangażowanych w jego realizację podmiotów.

Jak zapewnił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, porozumienie otwiera kolejny etap współpracy, który będzie miał duże znaczenie dla budowy nowego sektora polskiej gospodarki i maksymalizacji tzw. local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw na potrzeby budowy i eksploatacji biogazowni i biometanowni. Wiceminister poinformował również, że MKiŚ przygotowuje regulacje, które zapewnią rozwój tego sektora.

Więcej