Podczas Central European Energy Conference 2021 minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oświadczyła, że przejście na gospodarkę ekologiczną jest jednym z kluczowych elementów reform przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy, a do osiągnięcia wyznaczonych celów niezbędna jest współpraca państw w regionie V4, która doprowadzi do przyspieszenia transformacji.

Wedle słów minister planowane są reformy istniejących ram regulacyjnych i zwiększenie możliwości inwestycyjnych związanych z wdrażaniem OZE. Wprowadzone zostaną nowe, uproszczone i przyjazne dla inwestorów ramy regulacyjne dotyczące offshore oraz rozwoju energetyki rozproszonej, w tym prosumentów energii.

Jak wskazała Moskwa, rozwój offshore znacznie przyczyni się do wzrostu mocy produkcyjnych OZE w Polsce. Według założeń do połowy 2026 r. moce produkcyjne energii z farm wiatrowych i fotowoltaicznych wzrosną do 23,5 GW.

Więcej