W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra klimatu i środowiska zawierające pierwszą część reformy rynku bilansującego energii elektrycznej. Nowe regulacje wprowadzają pojęcie aktywnego uczestnictwa w bilansowaniu systemu bez wskazywania konkretnej technologii. Oznacza to, że udział w bilansowaniu będzie mógł wziąć nie tylko wytwórca konwencjonalny, wytwórca z OZE i odbiorca, lecz także posiadacz magazynu energii elektrycznej.

Oprócz tego znalazły się zapisy dotyczące zmiany sposobu ustalania ceny rozliczeniowej dla niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej do lub pobranej z systemu. Wprowadzono zasadę, według której cena niezbilansowania nie może być wyższa od rynkowej ceny energii elektrycznej w sytuacji, kiedy rynek jest przekontraktowany, a także wtedy, kiedy jest niedokontraktowany. Oznacza to, że sprzedaż lub zakup na rynku bilansującym nie będą korzystniejsze od sprzedaży lub zakupu na rynku hurtowym, co ma zachęcić uczestników rynku do zbilansowania swojej pozycji handlowej.

Więcej