Mimo obowiązywania w ostatnich tygodniach marca ograniczeń związanych z epidemią w pierwszym kwartale 2020 r. operator sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja przyłączył największą w skali kwartału liczbę mikroinstalacji fotowoltaicznych. Spółka zapewnia, że obecnie przyłączenia kolejnych mikroinstalacji są realizowane bez opóźnień.

W pierwszym kwartale 2020 roku w sieci PGE Dystrybucja pojawiły się 17 654 mikroinstalacje o łącznej mocy 135,031 MW. W tym tylko trzy mikroinstalacje o łącznej mocy 33,1 kW zostały wykonane w technologii innej niż fotowoltaiczna. Na 17 651 mikroinstalacji fotowoltaicznych pięć o łącznej mocy 158 kW zostało przyłączonych na podstawie umowy – pozostałe zrealizowano w trybie zgłoszenia.

Wynik przyłączeń mikroinstalacji w sieci tego operatora za pierwszy kwartał bieżącego roku jest nawet lepszy od wolumenu przyłączonych mikroinstalacji we wcześniejszym, rekordowym kwartale, kiedy PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci 17 091 mikroinstalacji o łącznej mocy 105,99 MW.

Porównanie wyniku przyłączeń mikroinstalacji z pierwszego kwartału 2020 r. z wynikiem z analogicznego kwartału 2019 r. pokazuje, jak ogromny postęp jeśli chodzi o inwestycje w segmencie mikroinstalacji dokonał się w ciągu ostatniego roku.

W pierwszym kwartale ubiegłego roku PGE Dystrybucja przyłączyła jeszcze tylko niecałe 4,8 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 28,83 MW. W drugim kwartale przyłączono 7,1 tys. mikroinstalacji o mocy 45,02 MW, a w trzecim niemal 12 tys. na całkowitą moc 74,58 MW. W całym 2019 roku w sieci tego operatora pojawiło się w sumie niemal 50 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 254,4 MW. Łącznie na koniec ubiegłego roku w sieci PGE Dystrybucja pracowało 57 tys. mikroinstalacji o mocy około 330 MW.

Ponadto w pierwszym kwartale 2020 r. w sieci PGE Dystrybucja pojawiło się 71 źródeł OZE o jednostkowej mocy ponad 50 kW, a więc niezaliczanych do mikroinstalacji. Były to 64 elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 48,26 MW, cztery elektrownie wiatrowe o mocy 11,6 MW oraz trzy biogazownie o mocy 4,45 MW.

Więcej informacji