Jak informuje Rzeczpospolita, plany budowy farm fotowoltaicznych ma największy państwowy koncern energetyczny PGE, który chce je zrealizować w ramach systemu aukcyjnego. Wiadomo, że chodzi o instalacje o jednostkowej mocy do 1 MW. PGE potwierdziło, że chce w tym celu realizować własne projekty lub przejmować gotowe projekty, w tym mające zapewnione wsparcie dzięki wygranej aukcji.

Więcej