Polska Grupa Energetyczna podała wyniki finansowe za I połowę 2016 r. Skonsolidowany zysk operacyjny PGE, powiększony o amortyzację (EBITDA), w I półroczu 2016 r. wyniósł 3,1 mld zł. Spadek o 26 proc. w stosunku do 2015 r. PGE tłumaczy głównie niższą dyspozycyjnością aktywów na węgiel brunatny z powodu modernizacji bloków w Bełchatowie.

Produkcja netto energii elektrycznej w I półroczu 2016 r. wyniosła 25,4 TWh i była o 8 proc. niższa, niż rok wcześniej. Produkcja z węgla brunatnego spadła o 13 proc. r/r i osiągnęła poziom 16,9 TWh (jako powód takiej sytuacji wskazuje się modernizację bloków w Bełchatowie). Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,8 TWh (wzrost o 4 proc. r/r).

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 33 proc. r/r osiągając wartość 0,5 TWh. PGE komentuje, że to efekt oddania do użytku w IV kwartale 2015 r. farm wiatrowych o łącznej mocy 218 MW.

PGE informował wcześniej, że przeprowadzone testy nie wykazały utraty wartości posiadanych przez tą grupę elektrowni wodnych i elektrowni szczytowo-pompowych.

Więcej tutaj.