Jak wynika z deklaracji Pełnomocnika Rządu ds. OZE Ireneusza Zyski, aukcje dla instalacji OZE będą kontynuowane w następnych latach, a maksymalny termin udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego zostanie przedłużony do czerwca 2026 r., czyli o pięć lat.

Warunkiem przedłużenia systemu aukcyjnego jest uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności takiej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że przedmiotowa zmiana nie stanowi nowej pomocy publicznej.

Więcej