Ministerstwo Aktywów Państwowych wydało zarządzenie z dnia 26 lutego 2020 r. , w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw koordynacji działań podmiotów objętych nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych w procesie realizacji inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych (pozycja nr 5 w Dzienniku Urzędowym MAP).

9 marca br. w komunikacie opublikowanym na twitterze Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że Pełnomocnikiem został podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Zbigniew Gryglas.

Zgodnie z zarządzeniem, do zadań Pełnomocnika należeć będzie koordynacja działań podmiotów objętych nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych w procesie realizacji inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych, zwanych dalej „inwestycjami”, w szczególności:

  1. opracowywanie rekomendacji i wyznaczanie kierunków działań podmiotów nadzorowanych przez Ministra Aktywów Państwowych w celu sprawnej realizacji inwestycji;
  2. koordynowanie współpracy pomiędzy podmiotami nadzorowanymi w przedmiocie realizacji inwestycji
  3. identyfikowanie potrzeb i rekomendowanie kierunków dokonywania ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach prawa oraz w regulacjach wewnętrznych dotyczących nadzoru właścicielskiego mających na celu usprawnienie realizacji inwestycji;
  4. współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa w zakresie realizacji zadania, o którym mowa w pkt 3;
  5. reprezentowanie Ministra Aktywów Państwowych na spotkaniach dotyczących problematyki realizacji inwestycji.

W zakresie wykonywanych zadań Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi Aktywów Państwowych.